Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :-() ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :-() σημαίνει σαρκώδη χείλη.Προσθήκη νέας απάντησης