Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) ...- ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys ...- σημαίνει νίκη (βασίζεται στον Κώδικα Μορς).Προσθήκη νέας απάντησης