Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) |=:-);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys |=:-) σημαίνει μάγειρας.Προσθήκη νέας απάντησης