Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) >-;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys >- σημαίνει γυναίκα.Προσθήκη νέας απάντησης