Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :-;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :- σημαίνει άντρας.Προσθήκη νέας απάντησης