Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) .-);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys .-) σημαίνει μονόφθαλμος.Προσθήκη νέας απάντησης