Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) +<||:-);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys +<||:-) σημαίνει πάπας.Προσθήκη νέας απάντησης