Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) +||:-);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys +||:-) σημαίνει χριστιανός θρησκευτικός ηγέτης.Προσθήκη νέας απάντησης