Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) <:-);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys <:-) σημαίνει κινέζος.Προσθήκη νέας απάντησης