Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :-|;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :-| σημαίνει αδιαφορία.Προσθήκη νέας απάντησης