Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :,(;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :,( σημαίνει κλάμα.Προσθήκη νέας απάντησης