Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) ;);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys ;) σημαίνει πονηρό κλείσιμο ματιού.Προσθήκη νέας απάντησης