Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) 15* ;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys 15* σημαίνει Ευρωπαϊκή Ένωση.Προσθήκη νέας απάντησης