Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) <g>;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys <g> σημαίνει χαμόγελο.Προσθήκη νέας απάντησης