Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :>;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :> σημαίνει σκεπτικός.Προσθήκη νέας απάντησης