Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :-((;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :-(( σημαίνει πολύ μεγάλη λύπη.Προσθήκη νέας απάντησης