Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :-0;


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :-0 σημαίνει φωνή.Προσθήκη νέας απάντησης