Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) ;-);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys ;-) σημαίνει πονηρό κλείσιμο του ματιού.Προσθήκη νέας απάντησης