Τι σημαίνει το σύμβολο (smileys) :-);


Απαντήσεις

Το σύμβολο, συντομογραφία ή smileys :-) σημαίνει χαρά.Προσθήκη νέας απάντησης