Τι σημαίνει όταν λέμε "Χιονίζει χαλαζώνει απάνου η γίδα την ουρά";


Επίσης, όταν λέμε "Τη γίδα εκτύπα η χάλαζα, και την ουρά σηκώνει".

Απαντήσεις

Λέγεται για τους ασήμαντους αλλά υπερόπτες, των οποίων η έπαρση και η αλαζονεία δεν κάμπτονται, ακόμα και όταν αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα.Προσθήκη νέας απάντησης