Τι σημαίνει όταν λέμε "Σέρνει ο λαγός το λέοντα με το χρυσό το ράμμα";


"Σέρνει ο λαγός το λέοντα με το χρυσό το νήμα" ή "Σέρνει ο λαγός το λέοντα με τη χρυσή τη κλωστή"

Απαντήσεις

Ακόμα και ο πιο αδύναμος με κατάλληλο τρόπο μπορεί να καταφέρει να εξουσιάσει κάποιον πολύ ισχυρότερο του.Προσθήκη νέας απάντησης