Τι σημαίνει όταν λέμε "νίψου, κι αποφάγαμε";


ΑπαντήσειςΛέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η αποτυχία μιας ενέργειας μας είναι δεδομένη από την αρχή και επομένως πρέπει να σταματήσουμε κάθε σχετική προσπάθεια.

Προσθήκη νέας απάντησης