Τι σημαίνει όταν λέμε "Με το νου πλουταίνει η κόρη, με το βλέμμα η ακαμάτρα";


Απαντήσεις





Οι οκνοί αποφεύγουν να δουλέψουν και ονειρεύονται μελλοντικές «επιτυχίες». Προσπαθούν μάλιστα να πείσουν ότι η αδράνεια τους είναι αποδοτική.



Προσθήκη νέας απάντησης