Τι σημαίνει όταν λέμε "ξαγόρευε διαβόλους, να κάνεις καλογέρους";


Απαντήσεις

Είναι ματαιοπονία να προσπαθείς να νουθετήσεις ανθρώπους που είναι από τη φύση τους πονηροί και κακόβουλοι.Προσθήκη νέας απάντησης