Τι σημαίνει όταν λέμε "Κάθισε η τσιμπλού στη στράτα και γελά τη μαυρομάτα";


Απαντήσεις

Αναφέρεται σ' αυτούς που κατακρίνουν και περιγελούν τους άλλους για ελαττώματα που οι ίδιοι έχουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.Προσθήκη νέας απάντησης