Τι σημαίνει όταν λέμε "Ήταν και παντέμορφος, ήρθε κι όταν έβρεχε";


Απαντήσεις

Λέγεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα καθαυτό δυσάρεστο γεγονός συμβαίνει και σε ακατάλληλο χρόνο.Προσθήκη νέας απάντησης