Τι σημαίνει όταν λέμε "Η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψήνει";


Απαντήσεις

Οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται βιαστικά έχει πάντα ατέλειες σε σχέση με αυτήν που γίνεται με άνεση χρόνου.Προσθήκη νέας απάντησης