Τι σημαίνει όταν λέμε "Γομάρι που δε δύνασαι μη θέλεις να σηκώσεις";


Απαντήσεις

Δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε ή να επιχειρούμε έργα ανώτερα των δυνάμεων μας.Προσθήκη νέας απάντησης