Τι σημαίνει όταν λέμε "Για το γείτονα μου λέω και για λόγου μου γυρεύω";


Επίσης, όταν λέμε "Ανύπαντρος συμπέθερος/προξενητής για λόγου του γυρεύει".

Απαντήσεις

Λέγεται για αυτούς που, ενώ με τις ενέργειες τους αποσκοπούν στο δικό τους μόνο συμφέρον, διατείνονται ότι ενεργούν για το καλό των άλλων.Προσθήκη νέας απάντησης