Τι σημαίνει όταν λέμε "Εμπήκε ο Γιώργης στο χωριό κι απάντησε το Γιάννο";


Απαντήσεις

Οι ανέντιμοι, οι ανήθικοι και οι φαύλοι εύκολα πιάνουν φιλία με τους ομοίους τους.Προσθήκη νέας απάντησης