Τι σημαίνει όταν λέμε "Εκυλίστη το τσκουκάλι και ηύρηκεν το σκέπασμα του";


Απαντήσεις

Αναφέρεται στους χυδαίους και ανήθικους που επιδιώκουν να συναναστρέφονται με τους ομοίους τους.Προσθήκη νέας απάντησης