Τι σημαίνει όταν λέμε "Εγώ στραβώνω και πουλώ, εσύ βλέπε κι αγόραζε";


Απαντήσεις

Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις συναλλαγές μας, για να μη ζημιωθούμε ή εξαπατηθούμε από τα αθέμιτα, καμιά φορά, μέσα που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο.Προσθήκη νέας απάντησης