Τι σημαίνει όταν λέμε "απ' αγάπη του καλού μου δεν τον είδα αν έχει γένια";


Απαντήσεις

Αδιαφορώ τόσο για ένα άτομο, το οποίο διατείνομαι ότι αγαπώ, ώστε δεν έχω προσέξει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στοιχεία του.Προσθήκη νέας απάντησης