Τι σημαίνει όταν λέμε "αφορμή δεν είχαμε και τη διακονέψαμε";


Απαντήσεις

Λέγεται για αυτούς που ζητούν κάποια πρόφαση, προκειμένου να διακιολογήσουν μια πράξη ή ενέργεια τους.Προσθήκη νέας απάντησης