Τι σημαίνει το όνομα Ήρα;


Κατηγορίες: 

ΑπαντήσειςΉρα: αδελφή και νόμιμη σύζυγος του Δία. Ζωντανός άνθρωπος, συχνά πολύ νευρική. Έχει πολλά ενδιαφέροντα και ανταγωνιστικό πνεύμα, που της δημιουργεί δυσκολίες στις προσωπικές σχέσεις.

Προσθήκη νέας απάντησης