Τι σημαίνει το όνομα Αριστοκλής;


Κατηγορίες: 

Απαντήσεις

Αριστοκλής: (άριστος + κλέος), ο έχων άριστη δόξα.Προσθήκη νέας απάντησης