Τι σημαίνει LMIRL;


Στη γλώσσα του internet, τι σημαίνουν τα αρχικά LMIRL;

Απαντήσεις

let’s meet in real life - ας βρεθούμε στην πραγματική ζωή (χρήση σε chat, forum και site σαν το Facebook αν και οι πραγματικές συναντήσεις χρειάζονται πολύ περισσότερα επιχειρήματα από μία συντόμευση).Προσθήκη νέας απάντησης