Τι σημαίνει η τούρκικη λέξη "κιζίμ";


Απαντήσεις

"Κιζίμ" στα ελληνικά σημαίνει "κόρη μου".

όταν την προφέρουμε τη συγκεκριμένη λέξη ακούγεται ως "κουζούμ", αλλά γράφεται "κιζίμ.Προσθήκη νέας απάντησης