Τι σημαίνει η παροιμία "Αν χωλώ παροικήσης υποσκάζειν μαθήση";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Αν συναναστραφείς με κουτσό, θα μάθεις να κουτσαίνεις.

Συνώνυμα:

  • Με τυφλό αν κοιμηθείς το πρωί θα τυφλωθείς
  • Θωρώντας τη γειτόνισσα, μαθαίνει η μια την άλλη


Προσθήκη νέας απάντησης