Τι σημαίνει η παροιμία "Τρώει ο χοίρος τα ξουράφια, μα στο βγάλσιμο τα βρίσκει";


Απαντήσεις

Αυτοί που αποζούν με δάνεια τα πληρώνουν αργότερα με τους τόκους.Προσθήκη νέας απάντησης