Τι σημαίνει η παροιμία "Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν";


Απαντήσεις

Λέγεται όταν θέλουμε να περιγελάσουμε μια κατάσταση.Προσθήκη νέας απάντησης