Τι σημαίνει η παροιμία "Των ποδών ό φειδόμενος αποστερεί τήν κοιλίαν αυτού";


Απαντήσεις

Αυτός που λογαριάζει τα πόδια του προκαλεί στερήσεις στην κοιλιά του.Προσθήκη νέας απάντησης