Τι σημαίνει η παροιμία "Τόν ξύοντα δ' αντιξύειν";


Η αρχαία αυτή παροιμία σημαίνει...

Απαντήσεις

Να ξύνεις με τη σειρά σου αυτόν που σε ξύνει. Λέγεται γι' αυτούς που ανταποδίδουν την ευγνωμοσύνη.

Συνώνυμο (αρχαία): Τόν πέρδοντα δ' αντιπέρδειν.Προσθήκη νέας απάντησης