Τι σημαίνει η παροιμία "Θέλει η νύφη κι ο γαμπρός; Μούντζες στο συμπεθεριό!";


Απαντήσεις

Οι άμεσοι ενδιαφερόμενοι, αφού συγκατανεύουν (=συναινούν), δεν κωλύονται από κανέναν για την απόφαση τους.Προσθήκη νέας απάντησης