Τι σημαίνει η παροιμία "Θα πάγ από τα φάβατα ως τα κεράσια";


Απαντήσεις

Να διατηρηθεί από τον χρόνο κατά τον οποίον συλλέγονται τα ξερά κουκιά, μέχρι του χρόνου που ωριμάζουν τα κεράσια.Προσθήκη νέας απάντησης