Τι σημαίνει η παροιμία "Ταμπουρά λαλείς; Προκοπή θα ιδείς";


Απαντήσεις

Λέγεται, ειρωνικά, γι' αυτούς που ασκούν τιποτένιο επάγγελμα, που δεν τους παρέχει ούτε τα αναγκαία προς το ζην.Προσθήκη νέας απάντησης