Τι σημαίνει η παροιμία "Τα σύκα είναι μαλακά, μόνον χαλνούν τα δόντια";


Απαντήσεις

Η απασχόληση με κάτι ευχάριστο είναι αρεστή, αλλά επιβλαβής στην υγεία.

Συνώνυμο (αρχαία): Ώ πόνηρε, μή τά μαλακά μώεο, μή τα σκλήρ' έχης.Προσθήκη νέας απάντησης