Τι σημαίνει η παροιμία "Τα πλούτ' αν πάν' ως τα παιδιά δεν φτάνουν ως τα 'γγόνια";


Απαντήσεις

Σπάνια ο πλούτος μεταφέρεται στους απογόνους.

Συνώνυμο (αρχαία): Παύρον δ' επί χρόνου καί χρόνος όλβος απηδεί.Προσθήκη νέας απάντησης