Τι σημαίνει η παροιμία "Τα παιδιά τρώνε αγουρίδες, και οι γέροντες μουδιάζουν";


Απαντήσεις

Από την αφροσύνη (=απερισκεψία) των νέων, οι μεγαλύτεροι εμπλέκονται και ανησυχούν. Απαντάται αντρίστροφα στην Αγία Γραφή Οί πατέρες έφαγαν όμφακα (αγουρίδα), καί οί οδόντες τών τέκνων αιμωδίασαν.

Συνώνυμο (αρχαία): Αμαρτίαι γονέων παιδεύουσι τέκναΠροσθήκη νέας απάντησης