Τι σημαίνει η παροιμία "Στων αμαρτωλών τη χώρα τον Μάη μήνα βρέχει!";


Απαντήσεις

Λέγεται διότι η βροχή του Μαϊου είναι επιβλαβής για τη γεωργία.

Συνώνυμο: Στων αμαρτωλών τη χώρα το Μαγιόπριλο χιονίζει.Προσθήκη νέας απάντησης